Dubbele Moraal

Films Ervaringsverhalen

Wat is een dubbele moraal?

De dubbele moraal houdt in dat er andere regels zijn voor meisjes dan voor jongens. De zus van Youssef mocht bijvoorbeeld minder dan hij. Er wordt met twee maten gemeten: ‘jongens zijn stoer, meisjes een hoer’ als ze seksuele ervaring hebben. En met seksuele ervaring gaat het niet alleen om geslachtsgemeenschap, maar ook om flirten, verliefdheid en bijvoorbeeld strelen en zoenen.

Vanuit de islam gelden voor jongens en meisjes dezelfde regels: geen uitdagende kleding dragen en als maagd het huwelijk in. Maar in de praktijk gelden deze regels vooral voor meisjes. Op jongens wordt veel minder gelet. Een dubbele moraal komt in alle samenlevingen voor. Vaak zogenaamd vanwege de godsdienst. Je hebt een keus of je dat als jongen of meisje gewoon vindt.

Dubbele Moraal en Islam volgens Badr Youyou

De islam kent geen dubbele moraal. De man en de vrouw zijn in de islam gelijk aan elkaar als het gaat om handelingen verrichten en het aanbidden van God. Er zijn hier en daar wat regels waarin mannen en vrouwen in elkaar verschillen, maar het hanteren van een dubbele moraal in de islam bestaat niet. Daar waar een vrouw iets niet mag en een man wel, is er altijd een compensatie waarbij een vrouw dingen mag die een man niet mag.

Als het komt tot relaties heeft de vrouw evenveel rechten als de man. Een verschil is dat de man de bruidsschat dient te betalen en de vrouw niet. De man heeft ook enkele verantwoordelijkheden waar hij voor moet zorgen, terwijl dat niet voor de vrouw geldt. Zo mag de vrouw haar eigen geld verdienen, maar ze is niet verplicht haar man daarmee te onderhouden. Als ze dat wil doen, dan doet ze dat vrijwillig. De islam stelt echter de man verantwoordelijk voor zijn gezin. Hij moet zijn vrouw en kinderen onderhouden en ervoor zorgen dat ze onderdak hebben. De vrouw is voor deze zaken vrijgesteld.

Los van deze zaken maakt de islam verder geen verschil tussen jongens en meisjes. De jongens zijn, net als meisjes, vereist om maagd te blijven voor het huwelijk. En met maagdelijkheid bedoelen we hiermee geen ongeschonden ‘maagdenvlies’ (wat in feite niet bestaat), maar meer preutsheid. Als je de Koran opent, wordt er telkens gewezen op de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Behalve de bovengenoemde zaken, kijkt de Koran dus naar de man en de vrouw als gelijken. De volgende verzen uit de Koran bevestigen dat:

195 Toen verhoorde hun Heer hen: “Ik laat het werk van iemand van jullie die [goed] doet niet verloren gaan, of het nu een man is of een vrouw; jullie horen bij elkaar. (3: 195)

124 Maar wie ? hetzij man of vrouw ? deugdelijke daden doet als gelovige, zij zullen de tuin binnengaan en jullie wordt nog niet zoveel als de holte in een dadelpit onrecht aangedaan. (4: 124)

40 Als iemand iets slechts doet, dan wordt hem slechts dienovereenkomstig vergolden. Maar wie van de mannen of de vrouwen deugdelijk handelen en gelovig zijn, dat zijn zij die de tuin binnengaan. (40: 40)

Het volgende vers beschrijft heel sterk de gelijkheid van mannen en vrouwen waarin elk vorm van dubbele moraal ontbreekt:

35 De mannen en vrouwen die zich [aan God] hebben overgegeven, de gelovige mannen en vrouwen, de onderdanige mannen en vrouwen, de oprechte mannen en vrouwen, de geduldig volhardende mannen en vrouwen, de deemoedige mannen en vrouwen, de mannen en vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en vrouwen die vasten, de mannen en vrouwen die hun schaamstreek kuis bewaren, de mannen en vrouwen die God veel gedenken, voor hen heeft God vergeving en een geweldig loon klaargemaakt. (33: 35)

Let vooral op het gedeelte waarin God zegt dat zowel mannen als vrouwen hun schaamstreek kuis bewaren. Zoals je hebt kunnen lezen, heeft God meerdere aspecten daarnaast genoemd waarin je allebei een gelijke aandeel hebt, inclusief wanneer het gaat om het bewaren van kuisheid. Dankzij dit vers wordt ieder vorm van dubbele moraal vernietigd.

Wat zegt de Islam & Liefde coach?

Meisjes hebben een eigen rol De ‘dubbele moraal’ zit in je hele opvoeding. Veel Marokkaanse meisjes worden voorbereid op hun rol als goede vrouw. Zij zijn verantwoordelijk voor de eer van de familie. Daarom worden ze in het dagelijks leven ook vaak gecontroleerd door hun broers of andere leden van de familie. Veel Marokkaanse jongens denken dat meisjes geen andere keus hebben omdat ze dat in hun gezinnen zo meegemaakt hebben. Maar is dat nog wel van deze tijd? In Marokko hebben Marokkaanse vrouwen soms meer vrijheid dan hier. De dubbele moraal wordt ook vaak beschouwd als bescherming van de vrouw, vanuit het oogpunt dat zij gevoeliger en kwetsbaarder zijn. Is dat nodig? Of kunnen meisjes ook voor zichzelf opkomen?

Tussen twee werelden
Veel Marokkaanse meiden leven in twee werelden. Aan de ene kant willen ze loyaal zijn aan hun ouders. Aan de andere kant willen ze hun eigen weg zoeken. Ook ouders zijn vaak dubbel. Je moet als meisje wel studeren, maar mag lang niet altijd zelf je toekomstplannen bepalen. Ook al zijn meisjes en ook jongens vaak wel gewend om te schakelen tussen twee werelden, soms word je daar wel een beetje gek van.

Hoe ga jij om met een dubbele moraal?

Merk jij dat je thuis minder mag dan je broer? Of mogen jouw zussen minder dan jij? Word je misschien gecontroleerd door je familie? Bedenk wat voor jou belangrijk is. Hoe jij je gedraagt, is jouw eigen keuze. Je kan hier ook met moderne familieleden over praten. Misschien willen je ouders daar niets van weten en vinden zij dat je aan hun regels moet houden. Probeer in dat geval de mening van je ouders te accepteren, maar kijk of je toch een beetje ruimte voor je eigen keuzes kunt krijgen. Soeraia ging thuis de discussie aan. Haar vader geeft zijn dochters evenveel vrijheid als zijn zoons.

Wil je er met iemand over praten? Dat kan bijvoorbeeld met een docent op school, je huisarts of een vertrouwenspersoon. Of vraag onze Islam & Liefde coach Badr Youyou om advies.

Je kiest zelf

In veel islamitische gezinnen worden seksuele activiteiten van jongens en mannen, voor en buiten het huwelijk, toegelaten en soms zelfs aangemoedigd. Terwijl vrouwen en meisjes juist heel kort worden gehouden. Dat is niet eerlijk. Als je in een land woont waar seks taboe is en waar je op je 15e jaar trouwt is het niet zo moeilijk om te wachten. Hier is dat lastiger.

We willen hier niet zeggen dat jij, of je nu een jongen of een meisje bent, wel of geen seks voor het huwelijk mag hebben. Dat is en blijft altijd jouw eigen keuze. Wel willen we hier aangeven dat de uitleg van de Koran door mensen gebeurt. Ook willen we zeggen dat ook als je gelovig bent jij en je partner eigen keuzes kunnen en mogen maken.

Film: Dubbele moraal

Is er nog steeds een groot verschil in seksuele activiteit voor het huwelijk tussen jongens en meiden? Of weten meiden het goed verborgen te houden? Een gesprek over de dubbele moraal...waarom jongens meer (lijken te) mogen dan meisjes.


Laat je commentaar achter