Partnerkeuze

Films Ervaringsverhalen

Wie kies jij?

Het voelt fijn wanneer je een partner kunt kiezen die je vertrouwt en bij jou past. Maar tegelijkertijd wil jij je ouders waarschijnlijk ook respecteren. Je wilt hen loyaal en trouw zijn. Je wilt niet dat je ouders veroordeeld worden door kennissen en familieleden. En jijzelf natuurlijk ook niet. Kies je voor je wat jij echt wil en belangrijk vindt, voor de familie-eer of zoek je een tussenweg?

Moslim of niet-moslim?

Voor veel families, dus ook islamitische families, is het ondenkbaar dat jongeren trouwen met iemand van een ander geloof of met iemand met een andere afkomst. Volgens de gewoonte mag een islamitische vrouw niet met een niet-moslim trouwen, een islamitische man mag dat wel. Zie ook ‘Islam liefde en seksualiteit van Abdulwahid van Bommel, blz. 166: “Het licht daarom voor de hand dat een aantal redenen waarom de Koran moslimvrouwen verbiedt met niet-moslimmannen te trouwen mede op het terrein van de geloofspraktijk en het gewoonterecth liggen.”.

Veel ouders vinden het echter niet goed als hun zoon met een niet-moslim trouwt. Zo blijkt uit het onderzoek ‘Liefde op maat’ bijvoorbeeld het volgende: “Zowel jongeren als hun ouders benadrukken dat een zelfde herkomst de beste garantie is dat huwelijkspartners en hun wederzijdse families op dezelfde golflengte zitten, dat ze met elkaar kunnen praten en elkaar kunnen begrijpen.” (Liefde op Maat, Partnerkeuze van Turkse en Marokkaanse jongeren, Sterck & Bouw, blz. 68).

Wat zegt de Islam & Liefde coach?

“Bij de keuze van een partner moet je als moslim niet letten op geld, afkomst en uiterlijkheden, maar op iemands geloof. En met geloof wordt dan bedoeld: hoe iemand denkt en waar hij of zij voor staat. Het verdient dus de voorkeur dat je als moslim een partner kiest die ook moslim is.

De profeet Mohammed, vrede zij met hem, vermeldde namelijk dit: “Men kan een vrouw om vier redenen trouwen: haar rijkdom, haar afkomst, haar schoonheid en haar geloof. Degene die haar trouwt vanwege haar vaste geloof in Allah zal een gelukkig leven leiden.” (Overgeleverd door Al Bukhari).”

Omgaan met je ouders

Er zijn verschillende manieren waarop Marokkaanse jongeren met hun ouders omgaan als het gaat om partnerkeuze:

Je houdt rekening met de wensen en verwachtingen van je ouders. Omdat je dit wilt. Je ouders hebben immers het beste met je voor. Er zijn ook jongeren die dit doen om hun ouders niet teleur te stellen of conflicten te vermijden. Ze zijn bang dat hun ouders hun partner anders zullen afwijzen. Sommige jongeren schakelen familie, een imam of andere invloedrijke mensen in om goedkeuring te krijgen voor de partner van hun hart.

Je gaat de discussie aan met je ouders als je het echt niet met hen eens bent. Het kan helpen als je familieleden hebt die je ondersteunen. Hanane trouwde bijvoorbeeld met een gescheiden man en haar familie was het daar niet mee eens.

Je houdt je relatie geheim (zie Geheime relatie).

Huwelijksdwang is verboden

Iedereen heeft het recht om zijn eigen partner uit te kiezen. Dat staat in de Universele verklaring van de rechten van de mens. Dit betekent dus dat je niet uitgehuwelijkt mag worden aan een partner waar je zelf niet mee ingestemd hebt. In Nederland is een gedwongen huwelijk bij de wet verboden.

Zit jij in een situatie waarin je ouders jouw partnerkeuze niet steunen en weet je niet hoe je hiermee om moet gaan? Erover praten helpt. Badr Youyou, onze Islam & Liefde coach, kan je adviseren hoe om te gaan met je gevoelens.

Willen je ouders jou dwingen tot een huwelijk? Zoek hulp bij een vertrouwenspersoon. Dit kan bijvoorbeeld een docent zijn, een huisarts, een goede bekende of iemand anders die je vertrouwt. Het is ook mogelijk om iemand uit de familie in te schakelen die invloed heeft op jouw ouders en de familie. Kijk voor meer informatie over gedwongen huwelijk en uithuwelijken op www.yourRight2choose.nl en www.hulpmix.nl. Meer info over huwelijksdwang is ook te vinden via deze factsheet.

Ben je bang dat jouw ouders je willen uithuwelijken? Doe de test of maak een noodplan!

Wat zegt de Islam & Liefde coach?

“Huwelijksdwang is verboden. Een man of vrouw kiest zelf met wie hij of zij wil trouwen. Dit is gebaseerd op twee overleveringen van de profeet, vrede zij met hem. Abu Hurayra vertelde dat de boodschapper van God zei: “Een eerder getrouwde vrouw moet niet ten huwelijk worden gegeven zonder geraadpleegd te worden en een maagd moet niet ten huwelijk worden gegeven voordat haar toestemming is verkregen.”

Toen gevraagd werd hoe haar toestemming kon worden opgemerkt, antwoordde hij (Muhammad) dat dit was ‘doordat ze er niets tegenin bracht’. (Overgeleverd door Al Buchari) Ibn Abbas vertelde dat een meisje bij Muhammad kwam en zei dat haar vader haar gedwongen had te trouwen zonder haar instemming te vragen. Muhammad gaf haar de keuze om het huwelijk te accepteren of het ongeldig te verklaren. (Overgeleverd door Ibn Hanbal).”

Film: Partnerkeuze

Het voelt fijn wanneer je een partner kunt kiezen die je vertrouwt en bij jou past. Maar waar kom je die partner eigenlijk tegen? En wat vind je belangrijk bij de keuze voor een partner. Spelen je ouders ook een rol? Een gesprek over het vinden van jouw ideale partner.


Laat je commentaar achter